tattoo-cartel-logo-white

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Tattoo Cartel Oy
Rautatiekatu 1 B51
90100 Oulu

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:
[email protected]

Kerättävät henkilötiedot:

Tattoo Cartel Oy kerää seuraavia henkilötietoja:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Ikä
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään ajanvarausten hallinnoimiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä asiakkaille suunnatun tiedon ja markkinointimateriaalin lähettämiseksi.

 

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle:
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen, joka annetaan ajanvarauksen tai yhteydenoton yhteydessä.

 

Tietojen luovutus ja siirto:
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman asiakkaan erillistä suostumusta, paitsi lainsäädännön niin edellyttäessä.

 

Tietojen säilytys:
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi ja lainsäädännön edellyttämien velvoitteiden täyttämiseksi.

 

Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  • Oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilötiedot
  • Oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
  • Oikeus vaatia henkilötietojen poistamista rekisteristä, mikäli niiden käsittelylle ei ole enää lainmukaista perustetta
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 

Oikeuksien käyttäminen:
Rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti tai sähköpostitse.

 

Tietoturva:
Tattoo Cartel Oy huolehtii henkilötietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Tietoihin on pääsy vain henkilöillä, joiden työtehtäviin se kuuluu.

 

Tietosuojaselosteen muutokset:
Tattoo Cartel Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset ilmoitetaan asiakkaille yrityksen verkkosivuilla.

Kiitos, että luotat Tattoo Cartel Oy